top of page
ONDERMIJNINGSBUS_JAN 2023-5613.jpg
Vastgoedcriminaliteit

Criminelen hebben vastgoed nodig voor hun activiteiten. Zo vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld. Bij vastgoedcriminaliteit worden onder andere financieel adviseurs, makelaars en notarissen gebruikt. Dit kan voorkomen zonder dat zij het zelf doorhebben of zij helpen juist doelbewust. Waar hebben criminelen een pand voor nodig? Voor malafide transacties (witwassen door koop/verkoop pand, dekmantelbedrijf) en voor malafide exploitatie (opslag van wapens, geld en drugs, productie van drugs, illegale prostitutie, mensenhandel en onderduikadres criminelen).

Malafide transacties
Een aantal voorbeelden van malafide vastgoedtransacties:

 

 • Fraude met waarborgsom
  Twee partijen kunnen bij een notaris een koopovereenkomst sluiten voor vastgoed en bepalen dat er een waarborgsom moet worden betaald als de koop niet doorgaat. Dit laatste gebeurt opzettelijk en de waarborgsom wordt gebruikt om geld wit te wassen.

 • Fraude met boeteclausule
  Een makelaar kan worden misbruikt voor een vooropgezette geannuleerde transactie om aan de hand van de boeteclausule crimineel geld van koper aan verkoper over te dragen of andersom.

 • Valse papieren
  Fraude bij het verkrijgen van een financiering of hypotheek door valse werkgeversverklaringen en andere documenten/

 • Fraude met ABC-transactie
  Er is sprake van een ABC-transactie als een pand twee keer binnen zes maanden wordt verkocht. Eerst door A aan B en dan door B aan C. De zaak (en dus het eigendom) wordt maar één keer geleverd, namelijk van A aan C. Hier is op zich niets mis mee, maar deze constructie is wel gevoelig voor fraude en witwassen. Bijvoorbeeld wanneer:

 • de waarde van de onroerende zaak is in een korte periode aanzienlijk in waarde gestegen;

 • er in korte tijd zeer grondig verbouwd is (nog voordat de eigendom daadwerkelijk op koper C is overgegaan);

 • dezelfde koper (C) heeft binnen korte tijd meerdere onroerende zaken voor eigen bewoning aangeschaft.

1
2
Mogelijke signalen

Financieel

 • Bijzondere of ongebruikelijke financieringsvormen

 • Financiering zonder hypotheek

 • Een non-marktconforme prijs

 • Herkomst van het geld is niet duidelijk

 • Contant betalen

 • Hypotheken bij verschillende banken voor verschillende panden

 • Gemeentelijke belastingen worden contant of vanuit het buitenland uitbetaald

 

Contact

 • Communicatie bij koop/verkoop is vaag en loopt alleen via e-mail

 • Er wordt gewerkt met volmachten en tussenpersonen

 • Het is onduidelijk wie de werkelijke partijen zijn

 • Er staat niemand ingeschreven

 • Er wonen andere mensen dan degenen die staan ingeschreven

 • Bewoners ontwijken contact met de buren

 

Gedrag

 • Illegaal splitsen van woningen

 • A-typisch aankoopgedrag; niet onderhandelen, geen details vragen

 • Jonge mensen die in korte tijd meerdere panden kopen

 • Panden snel doorverkopen met of zonder winst

 • Panden kopen van kwetsbare mensen (schulden, verslaving) of onder dwang

 • Mooi opgeknapt pand waar geen verbouwvergunning voor is verleend

bottom of page